Vi stödjer BRIS

Vinnare 2012:
Inge Svensson (Designers Eye)
Per Wulff (Simab)
Redent, en del av Rhino
Redent är numera en del av Rhino,
för mer information kontakta kenneth@rhino.se
Redent 50 år, 1965-2015